Logo Meister

Privacyverklaring

We zijn blij met uw interesse in onze website. Het beschermen van uw privacy vinden we erg belangrijk. Hieronder vindt u uitgebreide informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is 
MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5
59602 Rüthen-Meiste, Duitsland

1. Hosting-diensten door een derde
Wij hebben de externe dienstverlener Net.DE AG, Büttnerstraße 57, 30165 Hannover, Duitsland, opdracht gegeven tot het uitvoeren van diensten omtrent hosting en weergave van de website. Dit dient ter behartiging van ons binnen een belangenafweging zwaarder wegend gerechtvaardigd belang bij een correcte weergave van ons aanbod, art. 6 lid 1 f AVG. Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze website of in daartoe bestemde formulieren in de webshop worden verzameld zoals hieronder beschreven, worden op zijn servers verwerkt. Een verwerking op andere servers vindt uitsluitend plaats binnen het hier omschreven kader.

2. Toegangsgegevens in server-logfiles
Bij ieder bezoek aan een website slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op. Dit bestand bevat bijv. de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijdstip van de aanvraag, de hoeveelheid overgedragen data en de provider die de aanvraag verstuurt (toegangsgegevens) en documenteert de aanvraag.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend gebruikt om een probleemloze werking van de site mogelijk te maken en ons aanbod te verbeteren. Dit dient ter behartiging van ons binnen een belangenafweging zwaarder wegend gerechtvaardigd belang bij een correcte weergave van ons aanbod, art. 6 lid 1 f AVG. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk 14 dagen na beëindiging van uw bezoek gewist.

3. Verzameling en gebruik van gegevens voor contactopname
Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt en daarbij deze gegevens aan ons verstrekt (bijv. via een contactformulier of e-mail). We gebruiken de door u verstrekte gegevens voor het verwerken van uw vragen. De gegevensverwerking voor contactopname vindt conform art. 6 lid 1 zin 1 onder a van de AVG plaats op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming.

Na verwerking van uw vragen worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na afloop van eventuele fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons een recht tot aanvullend gegevensgebruik voorbehouden welk wettelijk toegestaan is en waarover wij u hieronder informeren.

4. Gegevensgebruik voor reclamepost en uw recht van bezwaar
Daarnaast behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres voor eigen reclamedoeleinden te gebruiken, zoals bijv. voor het per post toesturen van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten. Dit dient ter behartiging van ons binnen een belangenafweging zwaarder wegend gerechtvaardigd belang bij een klantcontact via reclame, art 6 lid 1 onder f AVG.

Het sturen van reclame wordt in opdracht van ons door een dienstverlener uitgevoerd, waartoe wij uw gegevens aan deze partij doorsturen.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen via de hieronder beschreven contactmogelijkheid. 

5. Geüploade foto's in de visualisatietool (“Vloer in mijn ruimte bekijken”) 
Houdt u er s.v.p. rekening mee dat onze service "Vloer in mijn ruimte bekijken" niet mag worden gebruikt voor foto's die persoonsgegevens bevatten (bijv. personen in de kamer). Let er daarom op dat uw foto's geen personen bevatten.  

Als u van onze service gebruik maakt, selecteer dan uitsluitend foto's die u naar onze servers wilt verzenden. Dit is voor ons noodzakelijk om de geautomatiseerde fotoverwerking te kunnen uitvoeren en u onze visualisatieservice aan te bieden. Daarnaast kunt u hierdoor de afbeeldingen ook op een later tijdstip oproepen. Na een periode van 30 dagen zonder gebruik, worden de foto's doorgaans gewist. Verder is het mogelijk dat wij enkele foto's gedurende een begrensde periode opslaan om ons herkenningsalgoritme te trainen en verbeteren. Als u hiertoe geen toestemming geeft, dient u de geüploade foto's direct na gebruik in onze toepassing te wissen.

6. Cookies en andere technologieën

Algemene informatie
Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die wij gebruiken, worden weer gewist wanneer u de browsersessie beëindigt, d.w.z. wanneer u de browser sluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat aanwezig en stellen ons in staat uw browser te herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt (permanente cookies).
Wij maken gebruik van dergelijke technologieën die voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. in het kader van de verlanglijst) vereist zijn. Door deze technologieën worden IP-adres, tijdstip van het bezoek, informatie over apparaat en browser en informatie over uw gebruik van onze website (bijv. informatie over de inhoud van de verlanglijst) verzameld en verwerkt. De rechtsgrondlag hiervoor is § 25 lid 2 nr. 2 TTDSG. Tegelijkertijd dient dit de binnen een belangenafweging zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen bij een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod volgens art. 6 lid 1 zin 1 onder f AVG.

Daarnaast maken wij gebruik van technologieën om te kunnen voldoen aan de juridische plichten waaraan wij gehouden zijn (bijv. om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te kunnen aantonen) en voor webanalyse en marketingdoeleinden. Meer informatie hierover, inclusief de desbetreffende rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking, is te vinden in de volgende paragrafen van deze privacyverklaring.

De cookie-instellingen voor uw browser vindt u via de volgende links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Indien u ons conform art. 6 lid 1 zin 1 onder a AVG toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de technologieën, kunt u uw toestemming te allen tijde herroepen door uw cookie-instellingen aan te passen via de onderstaande link.

Cookie Instellingen

7. Gebruik van cookies en andere technologieën voor webanalyse en marketingdoeleinden
Indien u ons hiervoor conform § 25 lid 1 TTDSG juncto art. 6 lid 1 zin 1 onder a AVG toestemming hebt gegeven, gebruiken wij op onze website de volgende cookies en andere technologieën van derden. Als het doel vervallen is en als wij het gebruik van de desbetreffende technologie beëindigen, worden de in dit verband verzamelde gegevens gewist. U kunt uw toestemming op ieder gewenst moment met werking voor de toekomst herroepen. Meer informatie over uw mogelijkheden tot herroeping vindt u in de paragraaf “Cookies en andere technologieën”. Meer informatie, inclusief de grondslag van onze samenwerking met de verschillende aanbieders, vindt u bij de verschillende technologieën. Bij vragen over de aanbieders en de grondslag van onze samenwerking met hen kunt u contact opnemen via de contactgegevens die in deze privacyverklaring vermeld staan. 

Gebruik van Google-diensten
Wij gebruiken de hierna vermelde technologieën van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). De door de technologieën van Google automatisch verzamelde gegevens over uw gebruik van onze website worden doorgaans aan een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS verzonden en daar opgeslagen. Voor de VS is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie aanwezig. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie. Indien uw IP-adres wordt geregistreerd via de technologieën van Google, wordt het door de activering van de IP-anonimisering ingekort voordat het op de servers van Google wordt opgeslagen. Slechts bij uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google verzonden en daar ingekort. Indien bij de afzonderlijke technologieën niet anders vermeld, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van een voor de desbetreffende technologie gesloten overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijken conform art. 26 AVG. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google is te vinden in de privacyverklaring van Google

Google Analytics
Ten behoeve van de websiteanalyse worden met Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van het bezoek, informatie over apparaat en browser en informatie over uw gebruik van onze website) verzameld en opgeslagen, aan de hand waarvan met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden opgesteld. Hiertoe kunnen cookies worden gebruikt. Uw IP-adres wordt principieel niet met andere gegevens van Google samengevoegd. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst over de opdrachtverwerking door Google. 

Gebruik van Google Maps voor het beschikbaar stellen van het zoeken naar dealers in de omgeving
Voor de visuele weergave van geografische informatie worden door Google Maps gegevens over uw gebruik van de Maps-functies, met name het IP-adres en locatiegegevens, verzameld, aan Google doorgegeven en vervolgens door Google verwerkt. Dit dient volgens art. 6 lid 1 zin 1 onder f AVG onze binnen een belangenafweging zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen betreffende het faciliteren van het vinden van dealers als basisfunctie van onze website.

YouTube-video-plug-in
Om inhoud van derden op te nemen worden via de YouTube-video-plug-in in de door ons gebruikte geavanceerde privacymodus gegevens (IP-adres, tijdstip van het bezoek, informatie over apparaat en browser) verzameld, aan Google doorgegeven en vervolgens door Google verwerkt, alleen als u een video afspeelt. 

8. Sociale media

Onze online aanwezigheid op Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest
Indien u hiervoor conform art. 6 lid 1 zin 1 onder a AVG toestemming aan de desbetreffende exploitant van het socialemediakanaal hebt gegeven, worden uw gegevens bij een bezoek aan ons op het hierboven genoemde socialemediaplatform verzameld en opgeslagen, aan de hand waarvan met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden opgesteld. Deze kunnen gebruikt worden om bijv. binnen en buiten de platformen advertenties te tonen waarvan verwacht wordt dat deze op uw interesses aansluiten. Hiertoe wordt doorgaans gebruik gemaakt van cookies. Bekijk onderstaande links voor gedetailleerde informatie over hoe de verschillende exploitanten van socialemediaplatformen gegevens verwerken en gebruiken. Ook vindt u daar informatie over contact opnemen en uw rechten en mogelijke instellingen voor het beschermen van uw privacy. Indien u op dit vlak verdere hulp nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen. 

Facebook wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook Ireland”). De door Facebook Ireland automatisch verzamelde gegevens over uw gebruik van ons online aanbod op Facebook worden doorgaans aan een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS verzonden en daar opgeslagen. Voor de VS is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie aanwezig. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Facebookpagina vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijken conform art. 26 AVG. Meer informatie (informatie over Insights-gegevens) vindt u hier.

Instagram wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook Ireland”). De door Facebook Ireland automatisch verzamelde gegevens over uw gebruik van ons online aanbod op Instagram worden doorgaans aan een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS verzonden en daar opgeslagen. Voor de VS is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie aanwezig. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Instagrampagina vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijken conform art. 26 AVG. Meer informatie (informatie over Insights-gegevens) vindt u hier.

YouTube wordt aangeboden door Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). De door Google automatisch verzamelde gegevens over uw gebruik van ons online aanbod op YouTube worden doorgaans aan een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS verzonden en daar opgeslagen. Voor de VS is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie aanwezig. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Pinterest wordt aangeboden door Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland (“Pinterest”). De door Pinterest automatisch verzamelde gegevens over uw gebruik van ons online aanbod op Pinterest worden doorgaans aan een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, VS verzonden en daar opgeslagen. Voor de VS is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie aanwezig. Onze samenwerking is gebaseerd op standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie. 

9. Contactmogelijkheid en uw rechten 

Als betrokkene hebt u de volgende rechten:

  • Conform art. 15 AVG het recht in de daar vermelde omvang uitsluitsel te verkrijgen over u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken;
  • Conform art. 16 AVG het recht op onverwijlde rectificatie van onjuiste of vervollediging van onvolledige, u betreffende persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen;
  • Conform art. 17 AVG het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen te verkrijgen voor zover de verdere verwerking niet vereist is
  • Conform art. 18 AVG het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, indien
  • Conform art. 20 AVG het recht de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of te verzoeken om overdracht van die gegevens aan een andere verantwoordelijke;
  • Conform art. 77 AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van de locatie waar u gewoonlijk verblijft of uw werkplek hebt of waar wij ons hoofdkantoor hebben.

Voor vragen over het verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonsgegevens, voor inzage, rectificatie, beperking of het wissen van gegevens, alsook voor het intrekken van gegeven toestemming of het bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons functionaris voor gegevensbescherming opnemen via datenschutz@meisterwerke.com.


Recht van bezwaar
Voor zover wij ter behartiging van een voor ons binnen een belangenafweging zwaarder wegend gerechtvaardigd belang persoonsgegevens verwerken zoals hierboven beschreven, kunt u bezwaar maken tegen toekomstige verwerking. Indien de gegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, kunt u dit recht te allen tijde zoals hierboven beschreven uitoefenen. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, hebt u alleen recht op bezwaar indien er hiertoe redenen bestaan die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Na uitoefening van uw recht van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn om de verwerking te handhaven, welke zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

Dit geldt niet indien de verwerking wordt uitgevoerd ten behoeve van direct marketing. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet verder voor dit doeleinde verwerken.

Privacyverklaring