Logo Meister
MEISTER Böden im eigenen Raum visualisiert
MEISTER Böden im eigenen Raum visualisiert

Zo wordt het kiezen van een vloer heel eenvoudig

Logo Hain

Bekijk uw favoriete vloer gewoon in uw eigen ruimte

De keuze voor een nieuwe vloer kan knap lastig zijn. Licht? Donker? Welk formaat? Past de vloer bij de zitbank? U krijg heel eenvoudig antwoord op al deze vragen met onze nieuwe Interior Designer. Zo werkt het:


1. Interior Designer openen en met een klik van de muis uw favoriete vloer uitzoeken

2. Via het camera-pictogram een foto van uw eigen kamer uploaden* of een kant-en-klare ruimte uitkiezen

3. Uw favoriete vloeren kunt u op de verlanglijst opslaan via het hart-pictogram 

Vloer in uw eigen ruimte bekijken
Vloer in uw eigen ruimte bekijken

* Juridische informatie over geüploade foto's in de visualisatietool
Houdt u er s.v.p. rekening mee dat onze service "Vloer in mijn ruimte bekijken" niet mag worden gebruikt voor foto's die persoonlijke gegevens bevatten (bijv. personen in de kamer). Let er daarom op dat uw foto's geen personen bevatten.

Als u van onze service gebruik maakt, selecteer dan uitsluitend foto's die u naar de server van de aanbieder van de visualisatiesoftware (ESIGN Software GmbH, Warmbüchenstraße 17, D-30159 Hannover) wilt verzenden. Dit is noodzakelijk voor het uitvoeren van de geautomatiseerde fotoverwerking en voor het u aanbieden van de visualisatieservice. Daarnaast kunt u hierdoor de afbeeldingen ook op een later tijdstip oproepen. Na een periode van 30 dagen zonder gebruik, worden de foto's doorgaans gewist. Verder is het mogelijk dat de software-aanbieder (ESIGN Software GmbH) enkele foto's gedurende een begrensde periode opslaat om het herkenningsalgoritme te trainen en verbeteren. Als u hiertoe geen toestemming geeft, dient u de geüploade foto's direct na gebruik in de visualisatietool te wissen.

Geüploade foto's in de visualisatietool wissen
Klik hiervoor nogmaals op het camera-pictogram. In de galerij onder het tabblad "Mijn ruimte" ziet u de door u geüploade foto's. Klik hier op de kleine "x" in de rechter bovenhoek van de betreffende foto en bevestig de melding "Foto wissen?" met OK.

Vrijwaringsclausule
De verantwoordelijkheid voor geüploade foto's die bij gebruik van de service worden verzonden en/of opgeslagen, ligt uitsluitend bij u. U stelt in dit opzicht zeker dat de verzonden en/of opgeslagen foto's geen rechten van derden schenden, in het bijzonder merken, auteurs- of naburige rechten, andersoortige eigendomsrechten of persoonlijkheidsrechten.

U vrijwaart ons in dit opzicht van eventuele rechtsvorderingen die derden tegen ons instellen op grond van of in samenhang met foto's die door u zijn verzonden en/of opgeslagen in het kader van de service.

Service
Interior Designer nieuwe